Logo Ntech it-konsulter

2014-05-19 08:19

Våra utbildningar

Vi har flera olika utbildningar kring Copyl som täcker alla behov. Vi har öppna utbildningar och gör företagsanpassade sådana.

Introduktion till Copyl

6 timmar.

 • Hur du konfigurerar din organisation på Copyl.com
 • Hur hänger kontakter, projekt, ärenden och planeringen ihop?
 • Hur aktiveras/av-aktiveras funktioner i Copyl?
 • Hur gör vi för att anpassa designen på vår sajt och hur får vi projekten att skiljas åt?
 • Rättigheter - vem får göra vad och hur bestämmer vi det?
 • Är kryptering av information något för oss?

Introduktion till Copyl CMS

1 dag

 • Hur skapar jag en webbplats?
 • Hur sätter jag rättigheter på delar av webbplatsen?
 • Hur skapas en projektwebbplats?
 • Hur kan vi anpassa designen av webbplatsen?

Bli supereffektiv med Getting Things Done® och Copyl.com

1 dag.

GTD har funnits i många år och de som "konverterat" till metoden vittnar om att de har fått många fördelar, effektivare, mer fokuserade och mer harmoni i livet. GTD är inget du gör på jobbet och sedan släpper det när du är hemma utan det är en holistisk syn på allt du har att göra.

 • Introduktion till GTD
 • Introduktion till Copyls stöd för GTD

Du bör ha grundkunskaper i hur Copyl fungerar. Förkunskaper i GTD gör utbildningen mer effektiv för dig, även om vi går igenom grunderna i GTD.

 

Seminarier och föreläsningar

Sundsvall 42 - Hur du blir supereffektiv

2014-10-16 10:00
Rolf Bäck håller en workshop där de bästa av modeller och metoder används för att göra deltagarna supereffektiv.

Läs mer i konferensprogrammet här.