Logo Ntech it-konsulter

2016-02-04 23:01

Användarcentrerad affärsutveckling

Vi hjälper våra kunder att öka användarupplevelsen av deras produkter och tjänster. Det gör vi genom att träffa användarna, ge förslag på strategier, utveckla affärsplanen och utbilda personalen.

Resultatet av vår insats är produkter som är meningsfulla för användarna, ökad lojalitet och en starkare innovationskraft i organisationen. Ökad omsättning, högre vinst och minskad risk.

Helheten är viktig i vårt arbete så därför är vi måna om att ha ledningen med i vårt arbete, inte ovanligt att styrelsen är med till och med. Bland våra kunder idag finns allt från de största myndigheterna till mindre bolag som är på uppgång.

Copyl

Vi utbildar och fångar krav, projektleder och utvecklar lösningar kring resursplaneringssystemet Copyl. Vi ger support med garanterad tillgänglighet för våra Copyl-kunder.

Vi är med och utvecklar Copyls olika tjänster, bland annat webbplatsen Copyl.com.

För Copyl är det viktigt att vara ett meningsfullt verktyg till deras användare som finns över hela världen. Användbarhet räcker inte, vi träffar användarna, fångar krav och tar fram nya innovativa sätt att arbeta.

Genom att vi kan Copyl utan och innan gör det att vi också hjälper Copyls kunder med olika anpassningar och utbildningar.

Några av våra kunder som anlitat oss för Copyl anpassningar är Stockholms Universitet (SU) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller om du vill få en presentation över hur ni kan bli mer effektiv med hjälp av Copyl och Ntechs tjänster.